Klíšťová encefalitida - přehled

arbovirová nákaza


Původce: virus klíšťové encefalitidy 2 varianty:
 • východní - způsobuje ruskou jaro-letní encefalitidu
 • západní - středoevropská klíšťová encefalitida
Zdroje:
 • drobní myšovití hlodavci(myš)
 • teplokrevní živočichové (zajíc, králík)
Přenos:
 • nepřímý - prostřednictvím přenašeče = klíště (krev saje pouze samička)
Výskyt:
 • vázaný na výskyt přírodních ohnisek
 • sezonní nákaza (teplá období)
Inkubační doba:
 • 7 - 14 dní
Průběh - dvoufázový:
 • 1. fáze - nespecifické chřipkové příznaky, bez léčby ustoupí po 4 - 5 dnech
 • 2. fáze - postižení nervového systému - má 4 formy
Formy:
 • meningitická - aseptická meningitida (většinou odezní)
 • meningo-encefalitická - postižení plen i mozku => ložiskové příznaky (často odezní bez následků)
 • encefalomyelitická - napadení předních rohů míšních (nevratné parézy až plegie)
 • bulbární - napadení center v prodloužené míše (končí smrtí)
Terapie:
 • pouze symptomatická
 • protiedematózní (manitol)
 • analgetika
Opatření:
 • vakcinace (FSME Immun, Encepur)